home
알림마당 > 공지사항
알림마당
공지사항
[채용] 정보보호 업무담당자(휴직대체, 계약직) 채용 최종합격자 명단 공지
등록일 2021-04-21 조회수 413
첨부파일정보보호 업무담당자(휴직대체, 계약직) 채용 최종합격자 명단

 

                                                                                      (가나다 순)

채용분야

           이 름           

     핸드폰번호 뒷자리    

          정보보호 업무담당자         

(휴직대체, 계약직)

◯◯

2419

최종합격자 발표 : 개별통지(2021. 4. 21.)이전글 [채용] 인체조직 가공관리(조직가공, 중앙공급실) 업무담당자 서류전형 합격자 명단 공지
다음글 [채용] 인체조직 가공관리(조직가공, 중앙공급실) 업무담당자 채용 최종합격자 및 예비합격자 명단 공지