home
알림마당 > 공지사항
알림마당
공지사항
[채용] 평가감사 업무담당자(장애인 특별채용) 채용 최종합격자 명단 공지
등록일 2021-04-21 조회수 412
첨부파일평가감사 업무담당자(장애인 특별채용) 채용 최종합격자 명단

 

                                                                                                     (가나다 순)

채용분야

        이 름        

          핸드폰번호 뒷자리         

        평가감사 업무담당자       

(장애인 특별채용)

◯◯

3617

최종합격자 발표 : 개별통지(2021. 4. 21.)
이전글 [채용] 인체조직 가공관리(조직가공, 중앙공급실) 업무담당자 서류전형 합격자 명단 공지
다음글 [채용] 인체조직 가공관리(조직가공, 중앙공급실) 업무담당자 채용 최종합격자 및 예비합격자 명단 공지