home
알림마당 > 공지사항
알림마당
공지사항
[채용] 인체조직 채취 및 조직은행 업무담당자 채용 최종 합격자 명단 공지
등록일 2019-12-04 조회수 3160
첨부파일


인체조직 채취 및 조직은행 업무담당자 채용 최종 합격자 명단

                                                           

(가나다 순)

채용분야

근무지

이 름

비 고

 

 

 

 

인체조직 채취 및

조직은행 업무담당자

 

 

 

 

서울성모

조직은행

 

 

◯◯

 

 

 


 

양산부산대

조직은행

◯◯


서류전형 합격자 발표: 개별통지(2019.12. 4.)


이전글 [채용] 인체조직 채취 및 조직은행 업무담당자 서류전형 합격자 명단 공지
다음글 [채용] 기획예산 업무담당자