home
알림마당 > 공지사항
알림마당
공지사항
[채용] 인체조직 가공업무 담당자 채용 최종 합격자 명단 공지
등록일 2019-10-07 조회수 335
첨부파일


   ◈ 인체조직 가공업무 담당자 채용 최종 합격자 명단

   

                                                                                 (가나다 순)

채용분야

이 름

핸드폰번호 뒷자리

 

 

 

인체조직

가공업무 담당자

 

 

 

○○

4278

○○

3159

 최종 합격자 발표: 개별통지(2019. 10. 7.)이전글 [채용] 통합콜센터 업무 담당자
다음글 [채용] 인체조직 채취업무 담당자 채용 최종 합격자 명단 공지